Řešení problémů 1: instalace

Modul se instaluje klasickým způsobem, tj. "na kliknutí" v administraci PS z dodaného ZIP souboru. Pokud dojde k problémům, tak nesjpíše proto že se Prestashopu nepodaří překopírovat dva přepisované soubory z adresáře modulu do cílového umístění. To může být dáno chybně nastavenými právy, případně faktem že soubor  již existuje a Prestashop usoudí že jej nemůže modifikovat.

 

Soubor u modulucílový souborpoznámka
\modules\eetplus\override\classes\pdf\HTMLTemplateEet.php\override\classes\pdf\HTMLTemplateEet.php

cílový soubor lze

bezpečně smazat

\modules\eetplus\override\classes\order\OrderSlip.php\override\classes\order\OrderSlip.php

cílový soubor lze

obvykle smazat, zálohujte

 

Nejjednodušší pomoc je tedy smazat cílový soubor a zkusit modul nainstalovat znovu. Pokud se instalace nepodaří tak chybí práva na zápis. V tom případě

 

  • přejmenujte adresář /override u modulu na overridexx
  • oba soubory z něj ručně překopírujte do cílové destinace
  • smažte soubor /cache/class_index.php
  • instalujte modul

Je nepravděpodobné že by OrderSlip.php byl již přepsán jiným modulem, nicméně pro jistotu si jej před ručním smazáním zazálohujte.

 

 

webdnes.cz
®2016