Další možné problémy

Chybějící knihovny

Modul pro svou funkci potřebuje   následující knihovny. Na většině hostingů jsou obvykle dostupné:

 

  • openSSL knihovna
  • cURL knihovna
  • SoapClient extense (plus libxml extenze)

modul si přítomnost knihoven

Chybějící knihovny by měl modul hlásit

Certifikát

  • heslo k certifikátu není platné
  • certifikát je poškozen

  • certifikát zcela chybí
webdnes.cz
®2016