Dárky

Feed pro zboží CZ

Pro feed zboží.cz lze zadat pouze informaci "Dárek zdarma", bez bližší specifikace. Tato informace se objevuje v tagu EXTRA_MESSAGE a v modulu se tedy zadává stejně jako ostatní prvky v tomto tagu. Je tedy potřeba:

  • zapnout rozšířené vlastnosti produktů v kartě Rozšíření modulu Zboží
  • u jednotlivých produktů kterých se dárek týká tuto možnost zaškrtnout - provádí se v záložce kterou si modul přidá do editoru produktu
  • je možné i hromadné zaškrtnutí funkcí "Hromadné nastavení produktů" v kartě Rozšíření u modulu

 

Feed Heureka

Ve feedu Heureka.cz je pro dárek samostatný tag GIFT, obsahující název dárku. Dárek lze do tohoto tagu exportovat dvěma způsoby. Popis níže platí pro verzi modulu 3.60 a vyšší.

Využití pravidel košíku

Modul - karta Heureka, dole - zaškrtnout Možnost dárku. Poté jsou přidány dárky na základě pravidel košíku. Tato funkcionalita vyžaduje aby se jednalo o dárky které jsou pomocí funkce prestashopu Pravidla cen - Pravidla pro košík vázané na produkt a nejsou omezené (např. na kód kuponu nebo zákaznickou skupinu)

 

Využití extramessage

Pokud je v rozšíření produktu zaškrtnutá extramessage dárku (viz výše) a je buď vyplněn společný dárek (modul karta Heureka) nebo individuální název dárku (záložka modulu v editoru produktu, pole najdete hned pod extramessage), objeví se takto specifikovaný dárek v tagu GIFT feedu heureka.

webdnes.cz
®2016