Parametr materiál pro Glami

Parametr materiál bude od srpna 2019 povinný . Všiměte si že obsahuje dvě hodnoty (VALUE, PERCENTAGE) což nelze standardním nastavením Prestashopu dosáhnout.

Tento problém řeší funkcionalita přidaná do modulu Zbozi verze 3.8.1.

Nastavení vlastností

V administraci Produkty připravte jednu až čtyři skupiny vlastností pro materiál. Je vcelku jedno jak je pojmenujete. Může to být materiál 1, materiál 2 ... nebo se mohou všechny jmenovat stejně např. material

Karta produktu - vlastnosti (features)

U jednotlivých produktů přiřaďte materiálu hodnoty vlastností. Důležité - hodnota musí obsahovat číslo udávající procenta a separátor. Nejjednodušší příklad je na obrázku, v hodnotě

bavlna-20%

je separátorem pomlčka, číslo je 20. Můžete ale použít i sofistikovanější tvar jako je třeba

bavlna (20%)

, zde by separátorem byla levá závorka. Separátor musí být jen jeden pro všechny produkty a nezapomeňte jej zadat do modulu zboží - viz. níže.

Modul Zboží karta GLAMI

  • vyberte vlastnosti které se mají do Glami převádět jako materiál
  • zadejte separátor .. znak který bude v každé hodnotě jen jednou a za kterým následuje číslovka s procenty
  • zadejte název skupiny materiál pro jednotlivé jazyky pro které exportujete

Výsledek v xml feedu

webdnes.cz
®2016