Záložka základní nastavení

Exportovat zboží které není skladem: doporučené nastavení je "Jen pokud lze objednat", v opačném případě zbytečně utrácíte za prokliky

Exportovat zboží s viditelností:  Respektuje nastavení v Katalog :: Produkty (Editovat) :: Informace :: Viditelnost. Nastavení obvykle nevyužijete.

Exportovat všechny obrázky produktu: Export do tagu IMGURL_ALTERNATIVE (Heureka), nebo opakovaného IMGURL (Zboží). Doporučené nastavení - zaškrtněte pokud nemáte příliš velký feed případně slabý hosting.

Pole pro popis: Odkud brát obsah tagu . Možnosti desription_short - z krátkého popisu, description - z dlouhého popisu podle Katalog :: Produkty :: Informace

Následuje input na zadání maximální délky popisu. Heureka délku neomezuje nicméně v přehledu ukazuje pouze 200 znaků, Zboží doporučuje 250 až 1000 znaků.

Zákaznická skupina:   Určuje aké ceny budou exportovány. Doporučené nastavení - použijte skupinu běžného návštěvníka.

 

Vynechané kategorie


  • produkty v těchto kategoriích nebudou vůbec exportovány
  • produkt musí mít danou kategorii nastavenou jako Výchozí: Katalog :: Produkty :: Informace :: Výchozí kategorie
  • Zadejte čísla kategorií podle Katalog :: Kategorie
  • Produkty lze také zakázat individuálně a pro jednotlivé srovnávače (viz. záložka Rozšíření

Používat veřejné názvy pro attributy produktů

Jedná se vlastně o názvy skupin attributů zadávaných v Katalog::Attributy produktů::Editovat . V následujícím případě je vhodné použít veřejné názvy, nicméně záleží na konkrétním případě jak s attributy pracujete.

Použité nastavení se  promítne i do mapování attributů na vlastnosti v kartách Heureka a Zboží.

Url attributů obsahuje ID

Modul musí vytvářet správná url attributů, tak aby proklik vedl nejen k produktu ale ke konkrétní kombinaci.  Pokud nemáte eshop nějak upraven, je možné se spolehnout na autodetekci verze Prestashopu.

Exportovat jednotkové ceny

Místo maloobchodní ceny bude exportována jednotková cena podle

Katalog :: Produkty ::(Editovat) :: Ceny

Při odinstalaci modulu nebo zakázání rozšířených vlastností produktů nemazat uložené hodnoty

  • jednotlivá nastavení v administraci modulu zůstanou zachována
  • namapované kategorie v databázi budou zachovány
  • pokud bylo povoleno rozšířené nastavení produktů tak je zrušeno, ale příslušná databázová pole a jejich hodnoty zůstanou zachována

 

 

webdnes.cz
®2016