Měření konverzí v Prestashopu pomocí nástroje Google Tag Manager

Důležitým předpokladem pro úspěšný provoz eshopu je schopnost spočítat rentabilitu jednotlivých kampaní a tedy i sledovat návštěvnost, konverzi a její hodnotu z jednotlivých zdrojů.  Zatímco výchozí Prestashop modul pro Google Analytics zcela vyhovuje pro sledování návštěvnosti, s jeho použitím pro sledování konvezí bývají často problémy. Jako alternativu pro přenos dat do Google Analytics lze s výhodou použít  Google Tag Manageru. Tato metoda je také obecně mnohem pružnější.

 

 

Následující návod předpokládá použití modulu Google tag manager pro prestashop . Jedná se o základní postup, který umožňuje sledování návštěvnosti a konverzí, ale  nevyužívá všechny možnosti Google Tag Manageru, Google Analytics a GTM modulu pro prestashop.

webdnes.cz
®2016