Nastavení exportu faktur z Prestashopu do iDoklad

Informace se vztahují k propojení iDoklad- Prestashop modulem Exportordersplus

 

On-line účetní systém  iDoklad je zdarma.

Karta Faktury (iDoklad)

Předpoklady použití:

  • vyplňte údaje o své firmě v kartě Základní nastavení
  • tamtéž zaškrtněte "Export faktur"  ... ano
  • v kartě Faktury(Pohoda) zaškrtněte volbu iDoklad
  • v kartě Faktury(Pohoda) nastavte volbu "Zachovat číslo faktury" na Formátovat

po uložení se karta přejmenuje na Faktury(iDoklad) a objeví se nová karta Nastavení iDoklad

 

 

Přihlašovací email: stejné jako používáte pro přihlášení do iDoklad

 

Přihlašovací heslo: stejné jako používáte pro přihlášení do iDoklad

 

Číslo agendy: zatím je v iDokladu pro každého uživatele jen jedno a modul si jej dokáže zjistit.

 

Synchronizovat číslo faktury:

iDoklad si faktury čísluje bez prefixu ačkoliv prefix se u faktury zobrazí. Jinými slovy pokud již máte v iDokladu fakturu s  číslem AA111, můžete importovat fakturu s číslem např. AA112 nebo AB112. Pokud ale zkusíte importovat fakturu s číslem  AB111, import skončí chybou. Číselná řada nemusí být spojitá jako v uvedeném případě.

Zaškrnutí políčka má smysl pokud např. importujete faktury z více eshopů.

Pokud jej zaškrtnete, připojí se modul k aplikaci iDoklad zjistí číslo poslední faktury která se v něm nachází a zvýší jej o jedno. Na toto číslo je pak aplikováno formátování podle pole formát v záložce faktury.

Jak bylo uvedeno, pro export do iDoklad je potřeba v kartě Faktury potřeba zaškrtnout volbu "Formátovat". Formát uvedený v modulu a v iDoklad se musí shodovat.

O formátech platí zhruba totéž co již bylo uvedeno v kapitole o fakturách pohoda nicméně celková délka  je maximálně 10 znaků.

Příklad zadání formátu v modulu

Tentýž formát je zadán při importu do iDoklad

Odesílání emailů

Modul umožňuje automatické odesílání faktur z iDokladu na emailovou adresu zákazníka. Pokud v administraci Prestashopu změníte stav objednávky na stav zadaný v této kartě, modul se připojí k iDokladu, stáhne z něj PDF fakturu a tu odešle.

webdnes.cz
®2016