Nastavení exportu faktur z Prestashopu do Pohoda

Informace se vztahují k propojení Pohoda - Prestashop modulem Exportordersplus

Karta Faktury (Pohoda)

Tato karta se objeví pouze pokud je v kartě Základní nastavení povolen export faktur.

Číslo faktury

 

 

Zachovat číslo faktury

ne

tato volba znamená že Pohoda si k faktuře přiřadí své vlastní číslo

 

ano

do Pohody se přenáší číslo faktury z Prestashopu, včetně případného prefixu. Pozor, pokud je faktura s daným číslem v Pohodě přítomna export selže (výchozí chování Pohoda)

 

formát

lze zadat formát následujícho tvaru XXX{RRRR}{MM}{NNNNNN}

XXX ... libovolný krátký textový prefix, může být vynechán

{RRRR} případně  {RR} ... bude nahrazen rokem, může být vynechán

{MM} ... bude nahrazen měsícem, může být vynechá

{NNN} až {NNNNNNNN} ... číslo faktury doplněné nulami

 

Příklady pro fakturu číslem 47 a datumem 23.9.2016

formát: AA{RR}{NNNN}   výsledek AA160047

formát: Inv{RRRR}{NNNNNN}  výsledek Inv2016000047

formát {NNNN}   výsledek 0047

 

Použít číslo objednávky místo čísla faktury - týká se voleb ano nebo formát výše, používá se číslo objednávky nikoliv faktury.

 

Stavy objednávek

Označte stavy pro které se má faktura do Pohoda přenášet již jako zaplacená - pos součtem položek se objeví Uhrazené zálohy.

 

Aby nedocházelo k drobným nepřesnostem, musí se částka při přenosu zaokrouhlit stejným způsobem jaký je použit v Pohoda  (Pohoda: Nastavení > Globální nastavení > Závazky)

Exporty

Kliknutím na tlačítko Den se vyexportují faktury z aktuálního dne, Týden-1 z předchozího týdne atd.

 

Pokud chcete vybrat jiné období, nastavte postupně datum kliknutím do obou kalendářů a pak spusťte export kliknutím na Vybrat

Odesílání cronem

Uvedené url zadejte do cronu. To je potřeba udělat na úrovni serveru, většina hostingů to umožňuje. Na zadanou emailovou adresu pak budou zasílány vyexportované faktury z předešlého dne.

 

webdnes.cz
®2016