Synchronizace zásob mezi Prestashopem a Pohodou

Modul umožňuje

  • Počáteční export produktů z Prestashopu, včetně textů, obrázků a zařazení do kategorí
  • Následné aktualizace ve kterých jsou exportovány pouze změněné / nově přidané produkty
  • Počáteční export množství (stavu skladu v Prestashopu) do Pohoda
  • Synchronizaci změn množsví ve směru Prestashop -> Pohoda prostřednictvím importu Faktur (viz předcházející články)
  • Synchronizaci změn množsví a cen ve směru Pohoda ->Prestashop pomocí funcke obecný internetový obchod v Pohoda

Stručně řečeno, strategie je tato: Vyexportujte jednorázově produkty z PS do Pohody, pak v tomto směru přímo exportujte pouze změny provedené v Prestashopu o kterých si modul udržuje přehled. Vyexportujte do Pohoda  jednorázově výchozí stav skladu, snižování skladu o prodané produkty pak realizujte jen importem faktur. Navyšování zásob a/nebo změny cen provádějte v Pohodě a do eshopu je exportujte funkcí Obecný internetový obchod  Pohoda (její implementaci na straně Prestashopu pochopitelně zajišťuje modul exportordersplus).

webdnes.cz
®2016