Počáteční import zásob - Produkty

Než začnete, přečtěte si i kapitolu o synchronizaci skladů.

Karta Zásoby

Párování produktů

Párování produktů mezi Pohoda a Prestashopem. Pohoda nemá ekvivalent kombinací, proto je potřeba každou kombinaci exportovat jako samostatnou položku Pohoda. Pokud máte u všech produktů unikátní reference, vyberte možnost párování na základě reference produktu a Id kombinace.

Název skladu

Zadejte ZKRATKU existujícího skladu v Pohoda: Sklady - Sklady

Bez platného skladu import selže.

Pokud máte strutkturu skladů složitější, je potřeba zadat  pouze jedno členění a to celou cestu včetně větví, oddělených lomítkem.  Tedy např. Zboží/Elektro . V opačném případě dojde při importu k chybě "Neznámé členění".

Cenová skupina

Zadejte název cenové skupiny již existující v Pohoda: Sklady - Cenové skupiny

Obrázky

Vyberte typ pbrázků produktu který se má exportovat. Dále se ujistěte že máte v Pohoda povoleno "Používat složku dokumentů firmy"

Pohoda :: Nastavení :: Globální nastavení :: Dokumenty

Exportovat kategorie

Po kliknutí se vytvoří xml soubor a prohlížeč Vás vyzve k jeho stažení. Soubor uložíte na PC a poté nahrajete do Pohoda postupem shodným jako je např import faktur:

Pohoda: Soubor -  Datová komunikace - XML import/export

Importované kategorie pak najdete ve Sklady - Zásoby.

POZOR ... v aktuální verzi modulu naní mechanismus na synchronizaci změn ve stromu kategorií. musíte je zajistit ručně. Import kategorií neopakujte, dojde k duplicitám.

Pro třídění produktů můžete s výhodou použít poznámku k produktu do které lze nahrát primární kategorii produktu, výrobce nebo dodavatele.

Přidání sloupce s poznámkou v Pohoda: kdekoliv v tabulce zásob klikněte pravou myší, objeví se nabídka Sloupce


 

Počáteční založení produktů

Mechanismus je poněkud jiný - než pro kategorie. Při každém kliknutí na "Vytvořit zásoby" se exportuje 1000 produktů, které se ukládají do dočasného souboru. Postupným klikáním jsou takto exportovány další produkty. Export je hotový v okamžiku kdy modul vypíše Pozor prvotní export již byl dokončen.

 

Výsledný  soubor pohoda_zasoby.xml pak najdete na ftp ve složce  /modules/exportordersplus/ftp . Import do Pohoda je pak již standardní

Pohoda: Soubor -  Datová komunikace - XML import/export

 

Kopírování obrázků

 

  • v modulu před prvotním exportem musí být vybrán typ obrázků
  • nejpozději v okamžiku importu musí být v Pohoda povolena složka dokumentů firmy
  • obrázky musí být překopirovány

 

Obrázky se kopirují přes ftp ze složky /modules/exportordersplus/ftp/images na PC do podsložky Obrázky ve složce dokumentů firmy. Tato podsložka se založí automaticky. Např. jako složku dokumentů firmy použijete přímo složku Dokumenty v adresáři Pohoda (v závislosti na nastavení to může být např. C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\Dokumenty\) a obrázky nakopírujete do její podsložky Obrázky. Pokud si ale v Pohoda založite složku dokumentů firmy např. Eshop, tak obrázky patří do podsložky Eshop/Obrázky kterou Pohoda vytvoří (tedy např. C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\Dokumenty\Eshop\Obrázky)

 

 

 

webdnes.cz
®2016