Postup exportu faktur z Prestashopu

Xml soubor

V Prestashopu vytvoříte xml soubor obsahující jednu nebo více faktur. Tento soubor pak použijete k načtení do systémů Pohoda nebo iDoklad. Ujistěte se tedy že v nastavení modulu je vybrán správný formát, tedy Pohoda nebo iDoklad.

Existují 3 možnosti jak tento soubor vytvořit

  • ruční výběr faktur pro export
  • výběr na základě datumu
  • nastavení cronu pro pravidelné zasílání

 

Ruční výběr faktur pro export

V kartě Objednávky vyberte objednávky pro export a pak v hromadných akcích klikněte na "Export Pohoda faktur" (Export Pohoda invoices).

Pozor - pokud zaškrtenete omylem objednávku bez faktury, bude vynechána a ve výsledném xml se neobjeví.

Export na základě datumu

Období vybíráte v konfiguraci modulu v kartě "Faktury".

Předvolené období

export se provede kliknutím na některé z tlačítek:

Den, Týden, Měsíc - aktuální kalendářní den, týden nebo měsíc

Den-1, Týden-1, Měsíc-1 - uplynulý kalendářní den, týden nebo měsíc

Kalendář

Navolte datum kliknutím na pole Od, Do a pak proveďte export kliknutím na tlačítko Vybrat

Odesílání cronem

V konfiguraci modulu v kartě Faktury vyplňte požadovanou emailovou adresu.

Tamtéž je pak uvedeno url které je potřeba spouštět 1x denně cronem, toto spouštění nastavíte v administraci hostingu, pokud je tam cron k dispozici.

Odešle se xml soubor s fakturami s předešlého kalendářního dne. V případě že daný den nebyly vytvořeny žádné faktury, k odeslání nedojde.

webdnes.cz
®2016