Synchronizace skladů mezi Pohodou a Prestashopem

Jak se liší sklad Prestashopu a Pohody

V Pohodě se jedná o fyzický sklad, tedy skutečně existující počet kusů skladem. V Prestashopu se jako skladové množství v podstatě zobrazuje fyzický sklad ponížený o kusy v neodeslaných objednávkách.

Za odeslanou objednávku se přitom považuje objednávka která je ve stavu pro který je navoleno Nastavit objednávku jako odeslanou (viz. administrace Prestashop, Objednávky :: Stavy objednávek

Pokud tedy objednávku zrušíte, změní se adekvátně zobrazovaný počet kusů skladem. Toto rozdílné pojetí skladu Prestashopu a Pohody má zásadní význam pro synchronizaci.

Pokud by bylo v Prestashopu zapnuto pokročilé řízení skladu, byla by situace jiná. Modul umožňuje s pokročilým řízením skladu pracovat (volba "Exportovat souhrnný stav skladu" ), nicméně pokud je Prestashop propojen s Pohodou, bude sklad veden v Pohodě a používat pokročilé řízení skladu pro Prestashop nemá obvykle smysl.

Níže jsou popsány dva možné postupy pro synchronizaci mezi oběma systémy. Pokud máte verzi modulu nižší než 1.9, bude k dispozici jen první možnost, s tím že po počátečním exportu skladu je potřeba upravit v Pohoda sklady pro produkty nacházející se v objednávkách které byly v v daném okamžiku v neodeslaném stavu.

 

 

 

 

Synchronizace - varianta s importem faktur odeslaných objednávek

 V této variantě importujete do Pohody faktury již odeslaných objednávek.

 • proveďte počáteční založení produktů
 • v kartě modulu "Nastavení importů" vyberte stavy odpovídající ještě neodeslaným objednávkám a zvolte u nich Odečítat stav zboží - ANO
 • v kartě modulu Zásoby vygenerujte příjemky kliknutím na Exportovat množství. Exportuje se stav skladu zobrazovaný v Prestashopu plus kusy v neodeslaných objednávkách. Všiměte si datového okénka udávajícího maximální stáří objednávek které se mají zvažovat. Slouží jako pojistka proti přebírání množsví ze starých objednávek s chybně nastaveným stavem.
 • Xml soubor s příjemkami naimportujete do Pohody postupem který je v podstatě totožný s importem faktur
 • Následně budete do Pohoda importovat faktury k již odeslaným objednávkám. Při importu se zásoba spáruje a její skladové množství v Pohoda se poníží
 • ve směru Pohoda => Prestashop  pak budete aktualizovat stavy skladu  pomocí funkce Internetové obchodování, viz také založení internetového obchodu.

 

 

Jako typ exportovaných dat zvolte na jedné z dalších obrazovek "Skladové zásoby".

Modul si při importu skladových zásob do Prestashopu odečte kusy v neodeslaných objednávkách.

Příklad - na skladu je celkem 5 fyzických kusů zboží, v Pohoda je tedy sklad nastaven na 5 kusů, v Prestashopu je jeden kus v neuzavřené objednávce. Při přenosu zásob Pohoda => Prestashop si modul tento kus odečte od přenášených 5 kusů a nastaví sklad v Prestashopu na 4 kusy.

Synchronizace - varianta s importem objednávek

Importují se objednávky, nikoliv faktury, brzy po té co byly vytvořeny.

 

 • provedete všechny kroky počátečního importu tak jak jsou popsány výše, včetně nahrání příjemek do Pohoda
 • poté v kartě modulu  "Nastavení importů" nastavte "Odečítat sklad zboží" vždy na NE
 • tamtéž zaškrtněte "Odečítat objednávky zanesené v Pohoda"
 • naimportujete do Pohoda všechny neodeslané objednávky, následně importujete objednávky tak jak přicházejí
 • v Pohoda pak z těchto objednávek vytváříte faktury, tím se poníží sklad Pohoda
 • při importu skladových zásob do Prestashopu se přenáší sklad v Pohoda ponížený o kusy v objednávkách které Pohoda eviduje
 
Příklad - na skladu je celkem 5 fyzických kusů zboží, v Pohoda je tedy sklad nastaven na 5 kusů, v Prestashopu je jeden kus v neuzavřené objednávce. Tato objednávka ale již byla přenesena do Pohoda a ta o ní tedy ví.  Při přenosu zásob Pohoda => Prestashop se přenáší výše skladu v Pohoda minus kus  v objednávce která je již v Pohodě zanesena. Sklad v Prestashopu se tedy nastaví na 4 kusy.
 

Příklad - na skladu je celkem 5 fyzických kusů zboží, v Pohoda je tedy sklad nastaven na 5 kusů, v Prestashopu je jeden kus v neuzavřené objednávce. Při přenosu zásob Pohoda => Prestashop si modul tento kus odečte od přenášených 5 kusů a nastaví sklad v Prestashopu na 4 kusy.

Z příkladů možná není na první pohled zřejmé kde je vlastně problém, vždyť v obou variantách měl Prestasho před i po synchronizaci 4 ks skladem. Představte si ale že mezitím dorazilo od dodavatele dalších 5 ks a ty byly zaneseny do skladu v Pohoda. Nyní to již smysl dává - v Pohoda je 10 ks v Prestashopu po importu dat z Pohody je na skladě 9 ks protože jeden kus je rezervován neodeslanou objednávkou.

webdnes.cz
®2016