Export do Pohoda: Základní nastavení modulu Exportordersplus

Informace se vztahují k propojení Pohoda - Prestashop modulem Exportordersplus

Pokud je modul nainstalován tak v administraci prestashopu:

  • klikněte na Záložku Moduly :: Moduly
  • ve vyhledávacím okénku vlevo pod nadpisem Seznam modulů napište Pohoda
  • v přefiltrovaném seznamu zůstane modul "Export objednávek Pohoda" - klikněte na Konfigurace

Karta Základní nastavení

Exportovat z Prestashopu lze objednávky, faktury nebo obojí.

 

Tip: pokud chcete můžete faktury generované Prestashopem přejmenovat na Zálohová faktura,  a daňové doklady pak posílat dodatečně z účetního systému. Přejmenování je možné   v Lokalizace :: Překlady.

Vaše údaje

Pokud není IČ vyplněno nebo se neshoduje s IČ zadaném v Pohoda, končí importy chybovou hláškou "Tento balíček není určen pro tuto jednotku"

 

Ostatní údaje budete potřebovat vyplnit zejména pokud exportujete do systému iDoklad - je z nich sestaveno záhlaví faktury.

Daňové sazby

Zde je potřeba přiřadit daňové sazby Prestashopu  k sazbám Pohoda.

  • Pohoda používá "high" pro základní sazbu  DPH (aktuálně 21%).
  • "low" je 1. snížená sazba DPH (aktuálně 15%).
  • hodnota "third" je 2. snížená sazba DPH (aktuálně 10%).

Platební moduly

Podobně je potřeba přiřadit platební moduly Prestashopu k typům plateb používaným v Pohoda.

 

TIP: eshop z tohoto příkladu používá moduly

cashondeliveryplus - pokročilá dobírka s dobírečným na dopravce, zónu a rozsah

thepay - platba kartou a rychlé bankovní převody

bankwireplus - bankovní převod - více účtů s omezením na dopravce, měnu, zákaznickou skupinu

 

Dopravci

Narozdíl od daňových sazeb a plateb které jsou v Pohoda předdefinované, je potřeba dopravce založit: Účetní program Pohoda :: Adresář :: Dopravci

Další informace k dopravcům

Slevy

Na následujích 3 obrázcích je vidět

  • nákupní košík Prestashop do kterého byly přidány dva kupóny, jeden na dopravu zdarma a jeden na slevu na produkty procentem. V košíku jsou produkty v sazbě 15 a 21 procent
  • Při volbě Slevy na dopravné samostatně jsou importovány tři slevové položky: poměrná sleva na produkty v sazbě 15%, poměrná sleva na produkty v sazbě 21% a kupón dopravného zdarma jako další sleva v sazbě 21%
  • Pokud není dopravné odděleno, obě položky v sazbě 21% jsou sečteny
webdnes.cz
®2016